Hot News :

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า

ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า
ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า หมู่ที่ 1 บ้านห้วยข่า

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าไหมมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ตุงปักลาย

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าขาวม้าทอมือ


ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าไหมมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าเบี่ยงลายขิต

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าขาวม้าทอมือ


ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า หมู่ที่ 7 บ้านสร้างหอม

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าไหมมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าไหมมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าขาวม้า


ผลิตภัณฑ์เด่นและสินค้า OTOP ของตำบลห้วยข่า หมู่ที่ 8 บ้านบก

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ผ้าไหมมัดหมี่

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท กระติบข้าว

ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ประเภท ตะกร้าไม้ไผ่

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ