Hot News :
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายมงคล มะลิ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 


พนักงานส่วนตำบล

-ว่าง-

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นายฐิติพงษ์ มูลนาม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางบังอวน กิ่งแก้ว

ครู

นางหนูรัก พวงยอด

ครู

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางกนกวรรณ สุวรรณ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายสมพงษ์ ศรีจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางบุญหลาย สาโท

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านคำบาก

นางสาวพิมลรัตน์ ศรีบุบผา

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ศพด.บ้านคำบาก

นางสาวเสาวลักณ์ สุริยัน

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ศพด.บ้านคำบาก

นางสาวพรชีวา ราชรินทร์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านสร้างหอม

นางสาวอุไร นามบุรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ศพด.บ้านสร้างหอม

นางสาวนันธิญา สาโล

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านบก

นางสาวสมเพียร บุญกว้าง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านบก

นางสาวอรพรรณ จิตแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ศพด.บ้านบก

นางถนอมศรี ไชยกิจ

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมิกาวาส

นางบัวศรี สุระมณี

ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมิกาวาส

นางสุริยา จันทร์อ่อน

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดสุวรรณาราม

นางสุรภา มูลทรัพย์

ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดสุวรรณาราม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ