Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมปรึกษาหารือการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ภูหินด่างเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายหงษ์ สุวะจี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดบ้านหนองแปก

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15.50 น.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าวัชพืช/ไฟลามทุ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านแก้งสมบูรณ์ หมู่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกสำรวจเหตุวาตภัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านห้วยข่า หมู่ 23 ในพื้นที่ตำบลห้วยข่า

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกส่งน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่ ภจ.5 (มดง่าม) เพื่อใช้อุปโภคบริโภค

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายหงษ์ สุวะจี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพลาญกงเกวียน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เจ้านหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกปฏิบัติหน้าที่ ขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตันและลดปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านหนองเม็ก หมู่ 21

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าที่สาธารณประโยชน์ (โคกนางัว) บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ 15

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าวัชพืช/ไฟลามทุ่ง บริเวณร่องขี้หนู บ้านหนองเหนี่ยว รอยต่อตำบลห้วยข่า - ตำบลบัวงาม

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายมวน เกษสุพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 และร่วมปลูกต้นชมพู่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ( หลังใหม่ )

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่า บ้านหนองเม็ก หมู่ 4

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ออกปฏิบัติการซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านแก้งสมบูรณ์ หมู่ 9

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกดับไฟลามทุ่งไฟไหม้ก่อฟางข้าว บ้านโนนหมากเดือย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ภูหินด่างเกมส์ ครั้งที่ 17" ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3,5,8,12,16,และ19 ในพื้นที่ตำบลห้วยข่า

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 32

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ