Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายปุญญพัฒน์ โชตินอก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-8441814

สิบเอกตะวัน  เดชาพรหมพิทักษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 062-9399319


หัวหน้าสำนักปลัดอบต./ผู้อำนวยการกอง

นางศรุดา แพงวงค์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-5793703

นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-9556663

สิบเอกตะวัน เดชาพรหมพิทักษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-

นายมงคล มะลิ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 094-4018795

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ