Hot News :
กองช่าง

สิบเอกตะวัน เดชาพรหมพิทักษ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-

 


พนักงานส่วนตำบล

-ว่าง-

วิศวกรโยธา

นายรุ่งยศ แสวงบุญ

นายช่างโยธาชำนาญการ

นายธีระวุฒิ อรจันทร์

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.

-ว่าง-

นายช่างโยธา ปง./ชง.

-ว่าง-

นายช่างสำรวจ ปง./ชง.

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสวน้ำฝน ดวงทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกลักษณ์ ศรสิทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธนกร ดีเมืองปัก

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายทศพร กุตโต

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายกฤษฎา ต้นเกษ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเทพพิทักษ์ อักษร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายรุ่งโรจน์ สุระมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายนิพิฐพงษ์ วิยานันต์

พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา

นายเอกอนันต์ มารศรี

คนงานทั่วไป

นายเธียรชัย บุญสาลี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ